Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето
Изпрати титул
Заглавие:
Священий краткий катихизис
Aвторска отговорност:
Неофит, иеромон Рилски
Издателски данни:
в Крагуевце, 1835
Физически характеристики:
Забележка:
Книгата описана по библиографски източници
Обща забележка:
Език:
Български
Библиографски източници:
Балан:
8041
Погорелов:
29
Стоянов:
5610
Теодосиев:
35-10
      Священий краткий катихизис / Неофит, иеромон Рилски. - в Крагуевце, 1835

Книгата описана по библиографски източници      
044 $ а bul
245 $ а Священий краткий катихизис
245 $ c Неофит, иеромон Рилски
260 $ а [в Крагуевце]
260 $ c 1835
500 $ а Книгата описана по библиографски източници
546 $ а Български
581 $ а Балан, 8041
581 $ а Погорелов, 29
581 $ а Стоянов, 5610
581 $ а Теодосиев, 35-10
700 $ а Неофит Рилски, йеромонах = Neofit Rilski, йеромонах
700 $ d 1793?-1881
Докладвай грешка

Резултати от търсенето