Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Славеноболгарское детоводство за малите деца : собрано от различни списатели и сочинено на шест части за шест ученичнии чини : Част първа. Содержащая познания букви, срицания слогов, обучения добронравних, веществений именителник, вседневната детинска молба
Aвторска отговорност:
первом преведено от еллиногреческаго диалекта на славенноболгарскаго и издано от Неофита архимандрита Хилендарца, родом же котлянца; напечатано с одобрением и иждивением Его светлости княза Сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича на дар учащейся болгарской юности, благословением же преосвященейшаго Сербии митрополита г. Петра
Издателски данни:
в Крагуевце, 1835 (у Княжеско-сербской типографии)
Физически характеристики:
[2], 50 с. : с ил. ; 19,5 см, 8°
Сведения за серията:
Славеноболгарское детоводство
Забележка:
В ч. 4-6 посочено само индивидуално заглавие на частта. Подзаглавните данни са отбелязани само на ч. 1-3
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
5625
Теодосиев:
35-11
Дигитално копие:
      Славеноболгарское детоводство за малите деца : собрано от различни списатели и сочинено на шест части за шест ученичнии чини : Част първа. Содержащая познания букви, срицания слогов, обучения добронравних, веществений именителник, вседневната детинска молба / первом преведено от еллиногреческаго диалекта на славенноболгарскаго и издано от Неофита архимандрита Хилендарца, родом же котлянца; напечатано с одобрением и иждивением Его светлости княза Сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича на дар учащейся болгарской юности, благословением же преосвященейшаго Сербии митрополита г. Петра. - в Крагуевце, 1835 (у Княжеско-сербской типографии). - [2], 50 с.: с ил.; 19,5 см, 8°. - (Славеноболгарское детоводство).

В ч. 4-6 посочено само индивидуално заглавие на частта. Подзаглавните данни са отбелязани само на ч. 1-3      
044 $ а bul
245 $ а Славеноболгарское детоводство за малите деца
245 $ b собрано от различни списатели и сочинено на шест части за шест ученичнии чини
245 $ n Част първа. Содержащая познания букви, срицания слогов, обучения добронравних, веществений именителник, вседневната детинска молба
245 $ c первом преведено от еллиногреческаго диалекта на славенноболгарскаго и издано от Неофита архимандрита Хилендарца, родом же котлянца; напечатано с одобрением и иждивением Его светлости княза Сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича на дар учащейся болгарской юности, благословением же преосвященейшаго Сербии митрополита г. Петра
260 $ а [в Крагуевце]
260 $ c 1835
260 $ e у Княжеско-сербской типографии
300 $ а [2], 50 с.
300 $ b с ил.
300 $ c 19,5 см , 8°
440 $ а Славеноболгарское детоводство
500 $ а В ч. 4-6 посочено само индивидуално заглавие на частта. Подзаглавните данни са отбелязани само на ч. 1-3
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 5625
581 $ а Теодосиев, 35-11
700 $ а Неофит Хилендарски-Бозвели = Neofit Hilendarski-Bozveli
700 $ d 1785-1848
700 $ а Васкидович, Емануил К. = Vaskidovič, Emanuil K.
700 $ d 1795-1875
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c по екземпляр Ст. 35.34 I
852 $ uhttp://193.200.14.178/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=28&culture=bg
Докладвай грешка

Резултати от търсенето