Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Славеноболгарское детоводство за малките деца : собрано от различни списатели и сочинено на шест части за шест ученичнии чини : Част вторая. Содержащая известия за пет тях чувстви. Надлежателства на обхождението с разни лица и обезателства. Есопови басни. Нравоучителни повести. Четирите нуждни науки всякому. Пет тях ползи на человечеството и должностите на всякая фамилия
Aвторска отговорност:
первом преведено от еллиногреческаго диалекта, на славенноболгарскаго, и издано: от Неофита архимандрита Хилендарца, родом же котлянца: и Емануила Васкидовича, елиногреческаго Сищовскаго училища учителя; напечатано с одобрением Его светлости княза Сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича, благословением же преосвященейшаго Сербии митрополита г. Петра
Издателски данни:
в Крагуевце, 1835 (у Княжеско-сербской типографии)
Физически характеристики:
70, [2] с. ; 19,5 см, 8°
Сведения за серията:
Славеноболгарское детоводство
Забележка:
В ч. 4-6 посочено само индивидуално заглавие на частта. Подзаглавните данни са отбелязани само на ч. 1-3. С изящни печатни заставки и концовки
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
8034
Погорелов:
33
Стоянов:
5626
Теодосиев:
35-12
Дигитално копие:
      Славеноболгарское детоводство за малките деца : собрано от различни списатели и сочинено на шест части за шест ученичнии чини : Част вторая. Содержащая известия за пет тях чувстви. Надлежателства на обхождението с разни лица и обезателства. Есопови басни. Нравоучителни повести. Четирите нуждни науки всякому. Пет тях ползи на человечеството и должностите на всякая фамилия / первом преведено от еллиногреческаго диалекта, на славенноболгарскаго, и издано: от Неофита архимандрита Хилендарца, родом же котлянца: и Емануила Васкидовича, елиногреческаго Сищовскаго училища учителя; напечатано с одобрением Его светлости княза Сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича, благословением же преосвященейшаго Сербии митрополита г. Петра. - в Крагуевце, 1835 (у Княжеско-сербской типографии). - 70, [2] с.; 19,5 см, 8°. - (Славеноболгарское детоводство).

В ч. 4-6 посочено само индивидуално заглавие на частта. Подзаглавните данни са отбелязани само на ч. 1-3. С изящни печатни заставки и концовки      
044 $ а bul
245 $ а Славеноболгарское детоводство за малките деца
245 $ b собрано от различни списатели и сочинено на шест части за шест ученичнии чини
245 $ n Част вторая. Содержащая известия за пет тях чувстви. Надлежателства на обхождението с разни лица и обезателства. Есопови басни. Нравоучителни повести. Четирите нуждни науки всякому. Пет тях ползи на человечеството и должностите на всякая фамилия
245 $ c первом преведено от еллиногреческаго диалекта, на славенноболгарскаго, и издано: от Неофита архимандрита Хилендарца, родом же котлянца: и Емануила Васкидовича, елиногреческаго Сищовскаго училища учителя; напечатано с одобрением Его светлости княза Сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича, благословением же преосвященейшаго Сербии митрополита г. Петра
260 $ а [в Крагуевце]
260 $ c 1835
260 $ e у Княжеско-сербской типографии
300 $ а 70, [2] с.
300 $ c 19,5 см , 8°
440 $ а Славеноболгарское детоводство
500 $ а В ч. 4-6 посочено само индивидуално заглавие на частта. Подзаглавните данни са отбелязани само на ч. 1-3. С изящни печатни заставки и концовки
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 8034
581 $ а Погорелов, 33
581 $ а Стоянов, 5626
581 $ а Теодосиев, 35-12
700 $ а Неофит Хилендарски-Бозвели = Neofit Hilendarski-Bozveli
700 $ d 1785-1848
700 $ а Васкидович, Емануил К. = Vaskidovič, Emanuil K.
700 $ d 1795-1875
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1835-36 v.2, В 87744
852 $ uhttp://193.200.14.178/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=29&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/951
Докладвай грешка

Резултати от търсенето