Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Пространно священно битописание на цръквата от Ветхий и Новий завет : със 101 изображения
Aвторска отговорност:
нарядил Х. Г. Данов
Издателски данни:
Пловдив : [издава се от Съдружеството на Блъгарската книгопродавница], 1859 (Пеща: у книгопечятн. А.[лойзиа] Бучянский)
Физически характеристики:
[2], 120 с. : с ил. ; 18,3 см, 8°
Забележка:
На корицата е отбелязано: със 102 изображения. На заглавната с.: със 101 изображения. Броят на отпечатаните илюстрации е 101. Срещат се екземпляри със зелена и кафява подвързия. Второто издание е от 1864 г. от Книжарница на Хр. Г. Данов, Съдружество на блъг. книгопродавница, Пловдив. Изданието от 1867 г. се явява трето издание, макар в книгата да е означено второ издание, преработено. Четвъртото издание от 1872 г. (на корицата на книгата е отбелязано трето от 1872 г., а на заглавната страница Второ издание преработено от 1867 г.). Цената отбелязана в книгата Неделни и празднични слова и поучения, Ч. 2., 1868, в издателско-търговската библиография от вътрешната страна на корицата
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цена:
8 гроша
Език:
Български
Шрифт:
Граждански
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
2863
Погорелов:
433
Стоянов:
1553
Теодосиев:
59-29
Дигитално копие:
      Пространно священно битописание на цръквата от Ветхий и Новий завет : със 101 изображения / нарядил Х. Г. Данов. - Пловдив : издава се от Съдружеството на Блъгарската книгопродавница, 1859 (Пеща: у книгопечятн. А.[лойзиа] Бучянский). - [2], 120 с.: с ил.; 18,3 см, 8°

На корицата е отбелязано: със 102 изображения. На заглавната с.: със 101 изображения. Броят на отпечатаните илюстрации е 101. Срещат се екземпляри със зелена и кафява подвързия. Второто издание е от 1864 г. от Книжарница на Хр. Г. Данов, Съдружество на блъг. книгопродавница, Пловдив. Изданието от 1867 г. се явява трето издание, макар в книгата да е означено второ издание, преработено. Четвъртото издание от 1872 г. (на корицата на книгата е отбелязано трето от 1872 г., а на заглавната страница Второ издание преработено от 1867 г.). Цената отбелязана в книгата Неделни и празднични слова и поучения, Ч. 2., 1868, в издателско-търговската библиография от вътрешната страна на корицата
8 гроша      
044 $ а bul
245 $ а Пространно священно битописание на цръквата от Ветхий и Новий завет
245 $ b със 101 изображения
245 $ c нарядил Х. Г. Данов
260 $ а [Пловдив]
260 $ c 1859
260 $ e Пеща: у книгопечятн. А.[лойзиа] Бучянский
300 $ а [2], 120 с.
300 $ b с ил.
300 $ c 18,3 см , 8°
500 $ а На корицата е отбелязано: със 102 изображения. На заглавната с.: със 101 изображения. Броят на отпечатаните илюстрации е 101. Срещат се екземпляри със зелена и кафява подвързия. Второто издание е от 1864 г. от Книжарница на Хр. Г. Данов, Съдружество на блъг. книгопродавница, Пловдив. Изданието от 1867 г. се явява трето издание, макар в книгата да е означено второ издание, преработено. Четвъртото издание от 1872 г. (на корицата на книгата е отбелязано трето от 1872 г., а на заглавната страница Второ издание преработено от 1867 г.). Цената отбелязана в книгата Неделни и празднични слова и поучения, Ч. 2., 1868, в издателско-търговската библиография от вътрешната страна на корицата
500 $ а 1, 2
500 $ а 8 гроша
546 $ а Български
546 $ b Граждански
581 $ а Балан, 2863
581 $ а Погорелов, 433
581 $ а Стоянов, 1553
581 $ а Теодосиев, 59-29
700 $ а Данов, Христо Груев = Danov, Hristo Gruev
700 $ d 1828-1911
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/342
Докладвай грешка

Резултати от търсенето