Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
търсене
Изпрати титул
Заглавие:
Молитвенний крин
Aвторска отговорност:
Издателски данни:
[у Будиму], 1806
Физически характеристики:
80 с., 12°
Забележка:
Книгата, въпреки че не са открити досега екземпляри от нея, е отбелязана във всички български книгописи - у Н. Начов и В. Погорелов със забележката, че била "малко съмнителна", с. 6. Според М. Стоянов е вписана и в списъка на книгите на Г. С. Раковски — в неговия архив, инв. №8126, I, Б. 157/51 в Бълг. истор. архив, при ДБВК. При проверката на фонда в НБКМ-БИА подобна архивна единица не е открита. Книгата е описана от Шопов както следва: Молитвенный кринъ, у Будиму, 1806, 80 с., in-12. Вж и: Загоров, В., Муканова, П. "Молитвенный кринъ" (1806) - Едно пътуване през библиографиите. В: Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век. XV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноем. 2017 г. София, 2018. с. 669-674. Книгата описана по библиографски източници
Обща забележка:
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Спомоществователи:
Да
Библиографски източници:
Балан:
7438
Погорелов:
3
Стоянов:
8207
Теодосиев:
06-2
      Молитвенний крин. - [у Будиму], 1806. - 80 с., 12°

Книгата, въпреки че не са открити досега екземпляри от нея, е отбелязана във всички български книгописи - у Н. Начов и В. Погорелов със забележката, че била "малко съмнителна", с. 6. Според М. Стоянов е вписана и в списъка на книгите на Г. С. Раковски — в неговия архив, инв. №8126, I, Б. 157/51 в Бълг. истор. архив, при ДБВК. При проверката на фонда в НБКМ-БИА подобна архивна единица не е открита. Книгата е описана от Шопов както следва: Молитвенный кринъ, у Будиму, 1806, 80 с., in-12. Вж и: Загоров, В., Муканова, П. "Молитвенный кринъ" (1806) - Едно пътуване през библиографиите. В: Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век. XV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноем. 2017 г. София, 2018. с. 669-674.
Книгата описана по библиографски източници      
044 $ а bul
245 $ а Молитвенний крин
260 $ а [у Будиму]
260 $ c 1806
300 $ а 80 с.
500 $ а Книгата, въпреки че не са открити досега екземпляри от нея, е отбелязана във всички български книгописи - у Н. Начов и В. Погорелов със забележката, че била "малко съмнителна", с. 6. Според М. Стоянов е вписана и в списъка на книгите на Г. С. Раковски — в неговия архив, инв. №8126, I, Б. 157/51 в Бълг. истор. архив, при ДБВК. При проверката на фонда в НБКМ-БИА подобна архивна единица не е открита. Книгата е описана от Шопов както следва: Молитвенный кринъ, у Будиму, 1806, 80 с., in-12. Вж и: Загоров, В., Муканова, П. "Молитвенный кринъ" (1806) - Едно пътуване през библиографиите. В: Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век. XV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноем. 2017 г. София, 2018. с. 669-674. Книгата описана по библиографски източници
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 7438
581 $ а Погорелов, 3
581 $ а Стоянов, 8207
581 $ а Теодосиев, 06-2
Докладвай грешка