Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Славеноболгарское детоводство : собрано от различни списатели и сочинено на шест части за шест ученичнии чини... : Част четвърта. Аритметическое руководство за наставление на болгарските юноши
Aвторска отговорност:
первом же издано от Неофита архимандрита хилендарца, родом же котлянца и Емануила Васкидовича, елиногреческаго Сиштовскаго училища учителя; напечатано с одобрением Его височества княза Сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича, благословением же преосвященейшаго Сербии митрополита г. Петра
Издателски данни:
в Крагуевце, 1835 (у Княжеско-сербской типографии)
Физически характеристики:
IV, 5-48, [8] с. ; 19,5 см, 8°
Сведения за серията:
Славеноболгарское детоводство
Забележка:
В ч. 4-6 посочено само индивидуалното заглавие на частта. Подзаглавните данни са отбелязани само на ч. 1-3
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски, граждански
Цветност на печата:
черно
Спомоществователи:
Да
Библиографски източници:
Балан:
8031
Погорелов:
35
Стоянов:
5628
Теодосиев:
35-1
Дигитално копие:
      Славеноболгарское детоводство : собрано от различни списатели и сочинено на шест части за шест ученичнии чини... : Част четвърта. Аритметическое руководство за наставление на болгарските юноши / первом же издано от Неофита архимандрита хилендарца, родом же котлянца и Емануила Васкидовича, елиногреческаго Сиштовскаго училища учителя; напечатано с одобрением Его височества княза Сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича, благословением же преосвященейшаго Сербии митрополита г. Петра. - в Крагуевце, 1835 (у Княжеско-сербской типографии). - IV, 5-48, [8] с.; 19,5 см, 8°. - (Славеноболгарское детоводство).

В ч. 4-6 посочено само индивидуалното заглавие на частта. Подзаглавните данни са отбелязани само на ч. 1-3      
044 $ а bul
245 $ а Славеноболгарское детоводство
245 $ b собрано от различни списатели и сочинено на шест части за шест ученичнии чини...
245 $ n Част четвърта. Аритметическое руководство за наставление на болгарските юноши
245 $ c первом же издано от Неофита архимандрита хилендарца, родом же котлянца и Емануила Васкидовича, елиногреческаго Сиштовскаго училища учителя; напечатано с одобрением Его височества княза Сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича, благословением же преосвященейшаго Сербии митрополита г. Петра
260 $ а [в Крагуевце]
260 $ c 1835
260 $ e у Княжеско-сербской типографии
300 $ а IV, 5-48, [8] с.
300 $ c 19,5 см , 8°
440 $ а Славеноболгарское детоводство
500 $ а В ч. 4-6 посочено само индивидуалното заглавие на частта. Подзаглавните данни са отбелязани само на ч. 1-3
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски, граждански
581 $ а Балан, 8031
581 $ а Погорелов, 35
581 $ а Стоянов, 5628
581 $ а Теодосиев, 35-1
700 $ а Неофит Хилендарски-Бозвели = Neofit Hilendarski-Bozveli
700 $ d 1785-1848
700 $ а Васкидович, Емануил К. = Vaskidovič, Emanuil K.
700 $ d 1795-1875
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c по екземпляр Ст. 35.23 I
852 $ uhttp://193.200.14.178/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=22&culture=bg
852 $ uhttp://kin.libgabrovo.com/bg/lister.php?iid=DO-8G0000320
Докладвай грешка

Резултати от търсенето