Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Славеноболгарское детоводство : [собрано от различни списатели и сочинено на шест части за шест ученичнии чини] : Част пета. Краткое политическое землеописание за обучение на болгарското младенчество
Aвторска отговорност:
и издано от Неофита архимандрита Хилендарца, родом же Котлянца; напечатано с одобрением и иждивением Его светлости княза сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича на дар учайщейся болгарской юности, благословением же преосвященейшаго Сербии митрополита г. Петра
Издателски данни:
в Крагуевце, 1835 (у Княжеско-сербской типографии)
Физически характеристики:
91, [2] с. ; 19,5 см, 8°
Сведения за серията:
Славеноболгарское детоводство
Забележка:
В ч. 4-6 посочено само индивидуално заглавие на частта. Подзаглавните данни са отбелязани само на ч. 1-3
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски, граждански
Цветност на печата:
черно
Иждивител, предстоятели, настоятели:
княза Сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича
Библиографски източници:
Балан:
8035
Погорелов:
36
Стоянов:
5629
Теодосиев:
35-7
Дигитално копие:
      Славеноболгарское детоводство : [собрано от различни списатели и сочинено на шест части за шест ученичнии чини] : Част пета. Краткое политическое землеописание за обучение на болгарското младенчество / и издано от Неофита архимандрита Хилендарца, родом же Котлянца; напечатано с одобрением и иждивением Его светлости княза сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича на дар учайщейся болгарской юности, благословением же преосвященейшаго Сербии митрополита г. Петра. - в Крагуевце, 1835 (у Княжеско-сербской типографии). - 91, [2] с.; 19,5 см, 8°. - (Славеноболгарское детоводство).

В ч. 4-6 посочено само индивидуално заглавие на частта. Подзаглавните данни са отбелязани само на ч. 1-3      
044 $ а bul
245 $ а Славеноболгарское детоводство
245 $ b [собрано от различни списатели и сочинено на шест части за шест ученичнии чини]
245 $ n Част пета. Краткое политическое землеописание за обучение на болгарското младенчество
245 $ c и издано от Неофита архимандрита Хилендарца, родом же Котлянца; напечатано с одобрением и иждивением Его светлости княза сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича на дар учайщейся болгарской юности, благословением же преосвященейшаго Сербии митрополита г. Петра
260 $ а [в Крагуевце]
260 $ c 1835
260 $ e у Княжеско-сербской типографии
300 $ а 91, [2] с.
300 $ c 19,5 см , 8°
440 $ а Славеноболгарское детоводство
500 $ а В ч. 4-6 посочено само индивидуално заглавие на частта. Подзаглавните данни са отбелязани само на ч. 1-3
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски, граждански
581 $ а Балан, 8035
581 $ а Погорелов, 36
581 $ а Стоянов, 5629
581 $ а Теодосиев, 35-7
700 $ а княза Сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича1
700 $ а Неофит Хилендарски-Бозвели = Neofit Hilendarski-Bozveli
700 $ d 1785-1848
700 $ а Васкидович, Емануил К. = Vaskidovič, Emanuil K.
700 $ d 1795-1875
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1835-36 v.5, В 88186
852 $ uhttp://193.200.14.178/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=26&culture=bg
852 $ uhttps://www.loc.gov/resource/rbc0001.2008ploch27871/
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/968
Докладвай грешка

Резултати от търсенето