Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Добри дела : как требува да ги разгледува христианин и да ги прави
Aвторска отговорност:
Издателски данни:
Цариград, 1860 (в книгопечатницата на А. Минасоглу)
Физически характеристики:
29 с. ; 18,0 см
Забележка:
На гърба на заглавната страница: Книгата прегледана и одобрена от царската цензура, за да се печати. Кола 1 и 2 съдържат по 12 страници, кола 3 съдържа 8 страници
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цензор:
Царската цензура
Език:
Български
Шрифт:
Граждански
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
3247
Погорелов:
461
Стоянов:
8246
Теодосиев:
60-11
Дигитално копие:
      Добри дела : как требува да ги разгледува христианин и да ги прави. - Цариград, 1860 (в книгопечатницата на А. Минасоглу). - 29 с.; 18 см

На гърба на заглавната страница: Книгата прегледана и одобрена от царската цензура, за да се печати. Кола 1 и 2 съдържат по 12 страници, кола 3 съдържа 8 страници      
044 $ а bul
245 $ а Добри дела
245 $ b как требува да ги разгледува христианин и да ги прави
260 $ а [Цариград]
260 $ c 1860
260 $ e в книгопечатницата на А. Минасоглу
300 $ а 29 с.
300 $ c 18,0 см
500 $ а На гърба на заглавната страница: Книгата прегледана и одобрена от царската цензура, за да се печати. Кола 1 и 2 съдържат по 12 страници, кола 3 съдържа 8 страници
500 $ а 1, 2
500 $ а Царската цензура
546 $ а Български
546 $ b Граждански
581 $ а Балан, 3247
581 $ а Погорелов, 461
581 $ а Стоянов, 8246
581 $ а Теодосиев, 60-11
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c по екземпляр 1860-493 В97909
852 $ uhttp://kin.libgabrovo.com/bg/lister.php?iid=DO-8G0000436
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/277
Докладвай грешка

Резултати от търсенето