Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Страстие Христово
Aвторска отговорност:
преписец йерей Николай сакеларий Георгиевич; настоятел же типа Нешо Маркович из Кратова
Издателски данни:
Белград, 1835 (в Княжеско-Сербской книгопечатни)
Физически характеристики:
д-чs [96] с. ; 12,0 см, 8°
Забележка:
Името на автора отбелязано на с. 30
Обща забележка:
Изписване на годината:
Църковнославянски букви, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно и червено
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
1233а
Теодосиев:
35-15
Дигитално копие:
      Страстие Христово / преписец йерей Николай сакеларий Георгиевич; настоятел же типа Нешо Маркович из Кратова. - Белград, 1835 (в Княжеско-Сербской книгопечатни). - д-чs [96] с.; 12 см, 8°

Името на автора отбелязано на с. 30      
044 $ а bul
245 $ а Страстие Христово
245 $ c преписец йерей Николай сакеларий Георгиевич; настоятел же типа Нешо Маркович из Кратова
260 $ а [Белград]
260 $ c 1835
260 $ e в Княжеско-Сербской книгопечатни
300 $ а д-чs [96] с.
300 $ c 12,0 см , 8°
500 $ а Името на автора отбелязано на с. 30
500 $ а 3, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 1233а
581 $ а Теодосиев, 35-15
700 $ а Димитрий, митрополит Ростовски = Dimitrij, митрополит Ростовски
700 $ d 1651-1709
700 $ а Георгиевич, Николай, йерей = Georgievič, Nikolai, ierei
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=32&culture=bg
Докладвай грешка

Резултати от търсенето