Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Грамматика славено-болгарска = Grammatik
Aвторска отговорност:
сочинена от Христаки П. Дупничанина, в славено-елинското в Сищов училище учителя
Поредност на изданието:
Издателски данни:
в Будиме граде, 1836 (в Крал. унг. университ. типографии)
Физически характеристики:
60 с. ; 19,0 см, 8°
Забележка:
Второ издание през 1845 г.
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски, латински
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
3540
Погорелов:
46
Стоянов:
5843
Теодосиев:
36-1
Дигитално копие:
      Грамматика славено-болгарска = Grammatik / сочинена от Христаки П. Дупничанина, в славено-елинското в Сищов училище учителя. - издание перво. - в Будиме граде, 1836 (в Крал. унг. университ. типографии). - 60 с.; 19 см, 8°

Второ издание през 1845 г.      
044 $ а bul
245 $ а Грамматика славено-болгарска
245 $ b Grammatik :
245 $ c сочинена от Христаки П. Дупничанина, в славено-елинското в Сищов училище учителя
250 $ a издание перво
260 $ а [в Будиме граде]
260 $ c 1836
260 $ e в Крал. унг. университ. типографии
300 $ а 60 с.
300 $ c 19,0 см , 8°
500 $ а Второ издание през 1845 г.
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски, латински
581 $ а Балан, 3540
581 $ а Погорелов, 46
581 $ а Стоянов, 5843
581 $ а Теодосиев, 36-1
700 $ а Павлович, Христаки Георгиев = Pavlovic, Hristaki Georgiev
700 $ d 1804-1848
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=33&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/1778
Докладвай грешка

Резултати от търсенето