Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Кратко начертание на всеобщата история
Aвторска отговорност:
на российският язик сочинено от професорът г. Ивана Кайданова; а от российският на славено-болгарският наш язик преведено и в най-новата история допълнено от Анастаса Стояновича Кипиловскаго, урожденеца казанскаго в Болгарии и посвещено г. Йоанну Добрьову х. Бакалоглу
Издателски данни:
в Будим, 1836 (в Университетската кралевска типография)
Физически характеристики:
зi [16], [16], 207, [2] с. ; 19,5 см, 8°
Забележка:
Книгата е с бележки под линия и маргинални указатели в белите полета. Съдържа речник на славянските думи, които според Кипиловски трябва да се привнесат в българския език. Корично заглавие: Кратко начертание на всеобщата история от российският на славено-болгарският наш язик преведено и в най-новата история допълнено от Анастаса Стояновича Кипиловскаго. Срещат се екземпляри със сгрешена година на издаване - 1736 г.
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски, граждански, гръцки
Цветност на печата:
черно
Иждивител, предстоятели, настоятели:
господин Йоанне Добрьов Х. Бакалоглу
Спомоществователи:
Да
Библиографски източници:
Балан:
5016
Погорелов:
44
Стоянов:
4524
Теодосиев:
36-3
Дигитално копие:
      Кратко начертание на всеобщата история / на российският язик сочинено от професорът г. Ивана Кайданова; а от российският на славено-болгарският наш язик преведено и в най-новата история допълнено от Анастаса Стояновича Кипиловскаго, урожденеца казанскаго в Болгарии и посвещено г. Йоанну Добрьову х. Бакалоглу. - в Будим, 1836 (в Университетската кралевска типография). - зi [16], [16], 207, [2] с.; 19,5 см, 8°

Книгата е с бележки под линия и маргинални указатели в белите полета. Съдържа речник на славянските думи, които според Кипиловски трябва да се привнесат в българския език. Корично заглавие: Кратко начертание на всеобщата история от российският на славено-болгарският наш язик преведено и в най-новата история допълнено от Анастаса Стояновича Кипиловскаго. Срещат се екземпляри със сгрешена година на издаване - 1736 г.      
044 $ а bul
245 $ а Кратко начертание на всеобщата история
245 $ c на российският язик сочинено от професорът г. Ивана Кайданова; а от российският на славено-болгарският наш язик преведено и в най-новата история допълнено от Анастаса Стояновича Кипиловскаго, урожденеца казанскаго в Болгарии и посвещено г. Йоанну Добрьову х. Бакалоглу
260 $ а [в Будим]
260 $ c 1836
260 $ e в Университетската кралевска типография
300 $ а зi [16], [16], 207, [2] с.
300 $ c 19,5 см , 8°
500 $ а Книгата е с бележки под линия и маргинални указатели в белите полета. Съдържа речник на славянските думи, които според Кипиловски трябва да се привнесат в българския език. Корично заглавие: Кратко начертание на всеобщата история от российският на славено-болгарският наш язик преведено и в най-новата история допълнено от Анастаса Стояновича Кипиловскаго. Срещат се екземпляри със сгрешена година на издаване - 1736 г.
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски, граждански, гръцки
581 $ а Балан, 5016
581 $ а Погорелов, 44
581 $ а Стоянов, 4524
581 $ а Теодосиев, 36-3
700 $ а господин Йоанне Добрьов Х. Бакалоглу1
700 $ а Кайданов, Иван Кузмич = Kajdanov, Ivan Kuzmič
700 $ d 1782-1843
700 $ а Кипиловски, Анастас Стоянович = Kipilovski, Anastas Stoyanovič
700 $ d 1802-1870
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c : 1836-41, В 84639
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c по екземпляр Ст. 36.41 XI
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=35&culture=bg
852 $ uhttp://kin.libgabrovo.com/bg/lister.php?iid=DO-8G0000385 , https://archive.org/details/kratkonachertan00kagoog/page/n1
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/994
Докладвай грешка

Резултати от търсенето