Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Служби с житием преподобнаго и богоноснаго отца нашего Йоанна Рилскаго чудотворца
Aвторска отговорност:
прилежно убо исправленная от древных рукописей Неофитом йеромонахом ; а типом издана на общую всем православным християном ползу всеусердным настоянием и собственым иждивением г. Йоасафа йеромонаха, сущаго от тояжде свещеныя обители Рылския
Издателски данни:
в Белграде, 1836 (в типографии Княжеско-сербской)
Физически характеристики:
а-д [4], a-кси [60] л. ; 29,5 см, 4°
Забележка:
Пълно заглавие: Во славу Светия, единосущния, животворящия и неразделимия Троици, Отца, и Сина, и Светаго Духа, с дозволением благовернаго государя князя сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича, благословением же Преосвещеннейшаго Сербии митрополита, господина Петра, напечата ся книга сия, содержащая....
Обща забележка:
Изписване на годината:
Църковнославянски букви, от сътворението на света и от Христа
Език:
Български, църковнославянски
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно и червено
Иждивител, предстоятели, настоятели:
йермонах Йоасаф, Рилска обител
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
Не е регистрирана
Теодосиев:
Не е регистрирана
Дигитално копие:
      Служби с житием преподобнаго и богоноснаго отца нашего Йоанна Рилскаго чудотворца / прилежно убо исправленная от древных рукописей Неофитом йеромонахом ; а типом издана на общую всем православным християном ползу всеусердным настоянием и собственым иждивением г. Йоасафа йеромонаха, сущаго от тояжде свещеныя обители Рылския. - в Белграде, 1836 (в типографии Княжеско-сербской). - а-д [4], a-кси [60] л.; 29,5 см, 4°

Пълно заглавие: Во славу Светия, единосущния, животворящия и неразделимия Троици, Отца, и Сина, и Светаго Духа, с дозволением благовернаго государя князя сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича, благословением же Преосвещеннейшаго Сербии митрополита, господина Петра, напечата ся книга сия, содержащая....      
044 $ а bul, chu
245 $ а Служби с житием преподобнаго и богоноснаго отца нашего Йоанна Рилскаго чудотворца
245 $ c прилежно убо исправленная от древных рукописей Неофитом йеромонахом ; а типом издана на общую всем православным християном ползу всеусердным настоянием и собственым иждивением г. Йоасафа йеромонаха, сущаго от тояжде свещеныя обители Рылския
260 $ а [в Белграде]
260 $ c 1836
260 $ e в типографии Княжеско-сербской
300 $ а а-д [4], a-кси [60] л.
300 $ c 29,5 см , 4°
500 $ а Пълно заглавие: Во славу Светия, единосущния, животворящия и неразделимия Троици, Отца, и Сина, и Светаго Духа, с дозволением благовернаго государя князя сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича, благословением же Преосвещеннейшаго Сербии митрополита, господина Петра, напечата ся книга сия, содержащая....
500 $ а 3, 1,2
546 $ а Български, църковнославянски
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 0
581 $ а Теодосиев, 0
700 $ а йермонах Йоасаф, Рилска обител1
700 $ а Неофит Рилски, йеромонах = Neofit Rilski, йеромонах
700 $ d 1793?-1881
700 $ а Йоасаф, йеромонах = Joasaf, йеромонах
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=37&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/1502
Докладвай грешка

Резултати от търсенето