Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
търсене Изпрати титул
Заглавие:
Канон покаянии ко Господу нашему Исусу Христу
Aвторска отговорност:
Издателски данни:
в Будине, 1807 (Писм. К. Унив. Венг.)
Физически характеристики:
а-ла [31] л., 8°
Забележка:
Книгата е отпечатана в Буда, но не съдържа задължителните за сръбските печатни издания посвещения към духовните водачи на сръбската диаспора в Австрийската империя
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Църковнославянски
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
Не е регистрирана
Теодосиев:
Не е регистрирана
Дигитално копие:
      Канон покаянии ко Господу нашему Исусу Христу. - в Будине, 1807 (Писм. К. Унив. Венг.). - а-ла [31] л., 8°

Книгата е отпечатана в Буда, но не съдържа задължителните за сръбските печатни издания посвещения към духовните водачи на сръбската диаспора в Австрийската империя      
044 $ а chu
245 $ а Канон покаянии ко Господу нашему Исусу Христу
260 $ а [в Будине]
260 $ c 1807
260 $ e Писм. К. Унив. Венг.
300 $ а а-ла [31] л.
500 $ а Книгата е отпечатана в Буда, но не съдържа задължителните за сръбските печатни издания посвещения към духовните водачи на сръбската диаспора в Австрийската империя
500 $ а 1, 2
546 $ а Църковнославянски
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 0
581 $ а Теодосиев, 0
852 $ uhttp://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=publications&id=1623&m=2#page/6/mode/2up
Докладвай грешка