Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Παιδαγωγικη γραμματικὴ : πρακτικὴ ῑὴς παλαιᾱς : ελληψκις γλώσσης ᾿ερανισϧειϭα μεν έκ πόλλων κατα τε τὸ ευσύνοπτον και εὐληπτον ύπὸ Έμμανοηλου Βασκιδου, τοῡ εκ τὴς κατα την Μακεδονίζν πόλεως Μελενίκου, εις γρῆσιν των εν Σιστοβίψ αὺτου μαθητῶν. Τὰ νῡν δέ τὐποις 'εκδοθεῑσα φιλοτίμφ καταδολῆ του εύγενεστάτου ᾶργϲντοϛ Σερδαρη κυρίου Άῠανασακη Ξενοκρατη, Επιοτασια δέ τοῡ μαθητοῡ αυτοῡ Κωστάκη, Θεοδώρου
Aвторска отговорност:
Έμμανοηλου Βασκιδου
Издателски данни:
Έν Στεφανουπόλει [Брашов], 1837 (Έν τφ τυπογραφειψ τοῠ Ὶωαννου Gôtt)
Физически характеристики:
16, 180 с. ; 19,0 см, 4°
Забележка:
Спомоществователи от Свищов, Мецово и Трики. Мястото на отпечатване взето от БВК, т. 1
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Гръцки
Шрифт:
Гръцки, латински
Цветност на печата:
черно
Спомоществователи:
Да
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
979
Теодосиев:
Не е регистрирана
      Παιδαγωγικη γραμματικὴ : πρακτικὴ ῑὴς παλαιᾱς : ελληψκις γλώσσης ᾿ερανισϧειϭα μεν έκ πόλλων κατα τε τὸ ευσύνοπτον και εὐληπτον ύπὸ Έμμανοηλου Βασκιδου, τοῡ εκ τὴς κατα την Μακεδονίζν πόλεως Μελενίκου, εις γρῆσιν των εν Σιστοβίψ αὺτου μαθητῶν. Τὰ νῡν δέ τὐποις 'εκδοθεῑσα φιλοτίμφ καταδολῆ του εύγενεστάτου ᾶργϲντοϛ Σερδαρη κυρίου Άῠανασακη Ξενοκρατη, Επιοτασια δέ τοῡ μαθητοῡ αυτοῡ Κωστάκη, Θεοδώρου / Έμμανοηλου Βασκιδου. - Έν Στεφανουπόλει [Брашов], 1837 (Έν τφ τυπογραφειψ τοῠ Ὶωαννου Gôtt). - 16, 180 с.; 19 см, 4°

Спомоществователи от Свищов, Мецово и Трики. Мястото на отпечатване взето от БВК, т. 1      
044 $ а gre
245 $ а Παιδαγωγικη γραμματικὴ
245 $ b πρακτικὴ ῑὴς παλαιᾱς : ελληψκις γλώσσης ᾿ερανισϧειϭα μεν έκ πόλλων κατα τε τὸ ευσύνοπτον και εὐληπτον ύπὸ Έμμανοηλου Βασκιδου, τοῡ εκ τὴς κατα την Μακεδονίζν πόλεως Μελενίκου, εις γρῆσιν των εν Σιστοβίψ αὺτου μαθητῶν. Τὰ νῡν δέ τὐποις 'εκδοθεῑσα φιλοτίμφ καταδολῆ του εύγενεστάτου ᾶργϲντοϛ Σερδαρη κυρίου Άῠανασακη Ξενοκρατη, Επιοτασια δέ τοῡ μαθητοῡ αυτοῡ Κωστάκη, Θεοδώρου
245 $ c Έμμανοηλου Βασκιδου
260 $ а Έν Στεφανουπόλει [Брашов]
260 $ c 1837
260 $ e Έν τφ τυπογραφειψ τοῠ Ὶωαννου Gôtt
300 $ а 16, 180 с.
300 $ c 19,0 см , 4°
500 $ а Спомоществователи от Свищов, Мецово и Трики. Мястото на отпечатване взето от БВК, т. 1
500 $ а 1, 2
546 $ а Гръцки
546 $ b Гръцки, латински
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 979
581 $ а Теодосиев, 0
700 $ а Васкидович, Емануил К. = Vaskidovič, Emanuil K.
700 $ d 1795-1875
Докладвай грешка

Резултати от търсенето