Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето
Изпрати титул
Заглавие:
Краснописание
Aвторска отговорност:
Неофит Рилски
Издателски данни:
Букурещ, 1837
Физически характеристики:
Забележка:
Книгата описана по библиографски източници
Обща забележка:
Език:
Български, църковнославянски
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
5613
Теодосиев:
Не е регистрирана
      Краснописание / Неофит Рилски. - Букурещ, 1837

Книгата описана по библиографски източници      
044 $ а bul, chu
245 $ а Краснописание
245 $ c Неофит Рилски
260 $ а [Букурещ]
260 $ c 1837
500 $ а Книгата описана по библиографски източници
546 $ а Български, църковнославянски
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 5613
581 $ а Теодосиев, 0
700 $ а Неофит Рилски, йеромонах = Neofit Rilski, йеромонах
700 $ d 1793?-1881
Докладвай грешка

Резултати от търсенето