Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Краткое толкование на божественият храм и на колкото са в него священи сосуди и одежди и на обикновените последования, на божествената литургия и на светите церковни таинства = Kirchen Unterricht
Aвторска отговорност:
собрано из различни церковни списатели и сочинено на греческаго язика от г. Димитрия Н. Дарвара; нине же от греческаго на славеноболгарскаго язика преведено и на свят своим его иждивением издано от Райна Поповича, жаравнянина, Карловския школи елино-греческаго учителя
Издателски данни:
в Будине граде, 1837 (Писмени Кралевскаго Всеучилища Венгерскаго)
Физически характеристики:
108, 2 с. : с ил. ; 20,5 см, 8°
Забележка:
Заглавие и на немски език: Kirchen-Unterricht. Второ издание през 1846 г.
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
2876
Погорелов:
48
Стоянов:
6304
Теодосиев:
37-1
Дигитално копие:
      Краткое толкование на божественият храм и на колкото са в него священи сосуди и одежди и на обикновените последования, на божествената литургия и на светите церковни таинства = Kirchen Unterricht / собрано из различни церковни списатели и сочинено на греческаго язика от г. Димитрия Н. Дарвара; нине же от греческаго на славеноболгарскаго язика преведено и на свят своим его иждивением издано от Райна Поповича, жаравнянина, Карловския школи елино-греческаго учителя. - в Будине граде, 1837 (Писмени Кралевскаго Всеучилища Венгерскаго). - 108, 2 с.: с ил.; 20,5 см, 8°

Заглавие и на немски език: Kirchen-Unterricht. Второ издание през 1846 г.      
044 $ а bul
245 $ а Краткое толкование на божественият храм и на колкото са в него священи сосуди и одежди и на обикновените последования, на божествената литургия и на светите церковни таинства
245 $ b Kirchen Unterricht :
245 $ c собрано из различни церковни списатели и сочинено на греческаго язика от г. Димитрия Н. Дарвара; нине же от греческаго на славеноболгарскаго язика преведено и на свят своим его иждивением издано от Райна Поповича, жаравнянина, Карловския школи елино-греческаго учителя
260 $ а [в Будине граде]
260 $ c 1837
260 $ e Писмени Кралевскаго Всеучилища Венгерскаго
300 $ а 108, 2 с.
300 $ b с ил.
300 $ c 20,5 см , 8°
500 $ а Заглавие и на немски език: Kirchen-Unterricht. Второ издание през 1846 г.
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 2876
581 $ а Погорелов, 48
581 $ а Стоянов, 6304
581 $ а Теодосиев, 37-1
700 $ а Дарварис, Димитриос Николау = Darvaris, Dimitrios Nikolau
700 $ d 1757-1823
700 $ а Попович, Райно = Popovič, Raĭno
700 $ d 1773? -1858
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c , рекомплект с 1833-18, В 85916
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=40&culture=bg
852 $ uhttp://kin.libgabrovo.com/bg/lister.php?iid=DO-8G0000386
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/340
Докладвай грешка

Резултати от търсенето