Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Мудрост добраго Рихарда = Richars Geschichte
Aвторска отговорност:
от французкият на славено-болгарският наш язик преведена от Гаврила Крестовича, котлянца; настоянием же и иждивением Райна Поповича Ж. на свят издано
Поредност на изданието:
Издателски данни:
в Будиме граде, 1837 (Писмени Крал. Всеучилища Венгерск.)
Физически характеристики:
64 с. ; 11,1 см, 16°
Забележка:
Съдържа и Митос Продиков. Заради Ираклеевата младост от Елинския язик из в-та Книга на Зенофонтовите воспоминания. Оригиналът е на английски от В. Франклин
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Иждивител, предстоятели, настоятели:
Райна Поповича Ж.
Библиографски източници:
Балан:
7552
Погорелов:
47
Стоянов:
4820
Теодосиев:
37-2
Дигитално копие:
      Мудрост добраго Рихарда = Richars Geschichte / от французкият на славено-болгарският наш язик преведена от Гаврила Крестовича, котлянца; настоянием же и иждивением Райна Поповича Ж. на свят издано. - издание первое. - в Будиме граде, 1837 (Писмени Крал. Всеучилища Венгерск.). - 64 с.; 11,1 см, 16°
Aвторът е взет от БВК, т. 1

Съдържа и Митос Продиков. Заради Ираклеевата младост от Елинския язик из в-та Книга на Зенофонтовите воспоминания. Оригиналът е на английски от В. Франклин      
044 $ а bul
245 $ а Мудрост добраго Рихарда
245 $ b Richars Geschichte :
245 $ c от французкият на славено-болгарският наш язик преведена от Гаврила Крестовича, котлянца; настоянием же и иждивением Райна Поповича Ж. на свят издано
250 $ a издание первое
260 $ а [в Будиме граде]
260 $ c 1837
260 $ e Писмени Крал. Всеучилища Венгерск.
300 $ а 64 с.
300 $ c 11,1 см , 16°
500 $ а Aвторът е взет от БВК, т. 1
500 $ а Съдържа и Митос Продиков. Заради Ираклеевата младост от Елинския язик из в-та Книга на Зенофонтовите воспоминания. Оригиналът е на английски от В. Франклин
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 7552
581 $ а Погорелов, 47
581 $ а Стоянов, 4820
581 $ а Теодосиев, 37-2
700 $ а Райна Поповича Ж.1
700 $ а Франклин, Бенджамин = Franklin, Benjamin
700 $ d 1706-1790
700 $ а Кръстевич, Гаврил = Krǎstevič, Gavril
700 $ d 1817-1898
700 $ а Попович, Райно = Popovič, Raĭno
700 $ d 1773? -1858
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c , 1837-46, В 85550
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=41&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/897
Докладвай грешка

Резултати от търсенето