Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Христоития или Благонравие = Chrestoethia : присовокупена с историите, на които са поменуват в нея за полза и употребление на болгарското юношество, и секиму, който люби да са ползува
Aвторска отговорност:
от елинският на славеноболгарският наш язик преведена от Райна Поповича из Жеравна, карловскаго елиногреческаго учителя; а посвящена на господина г. Малки Волка чорбаджи К. Чаликоглу
Издателски данни:
в Будиме, 1837 (Писмени Крал. Типограф. Унгарск.)
Физически характеристики:
322, [4] с. ; 20,0 см, 8°
Забележка:
Предговор за ползата от изучаване на български език. Името на автора [Андониос Визандиос] е взето от книгата "Преводната проза от гръцки през Възраждането" на А. Алексиева. Книгата е с бележки под линия. Украсена е с изящни печатни заставки и концовки
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Иждивител, предстоятели, настоятели:
господина г. Малки Волка чорбаджи К. Чаликоглу
Спомоществователи:
Да
Библиографски източници:
Балан:
13431
Погорелов:
49
Стоянов:
6303
Теодосиев:
37-3
Дигитално копие:
      Христоития или Благонравие = Chrestoethia : присовокупена с историите, на които са поменуват в нея за полза и употребление на болгарското юношество, и секиму, който люби да са ползува / от елинският на славеноболгарският наш язик преведена от Райна Поповича из Жеравна, карловскаго елиногреческаго учителя; а посвящена на господина г. Малки Волка чорбаджи К. Чаликоглу. - в Будиме, 1837 (Писмени Крал. Типограф. Унгарск.). - 322, [4] с.; 20 см, 8°

Предговор за ползата от изучаване на български език. Името на автора [Андониос Визандиос] е взето от книгата "Преводната проза от гръцки през Възраждането" на А. Алексиева. Книгата е с бележки под линия. Украсена е с изящни печатни заставки и концовки      
044 $ а bul
245 $ а Христоития или Благонравие
245 $ b Chrestoethia : присовокупена с историите, на които са поменуват в нея за полза и употребление на болгарското юношество, и секиму, който люби да са ползува
245 $ c от елинският на славеноболгарският наш язик преведена от Райна Поповича из Жеравна, карловскаго елиногреческаго учителя; а посвящена на господина г. Малки Волка чорбаджи К. Чаликоглу
260 $ а [в Будиме]
260 $ c 1837
260 $ e Писмени Крал. Типограф. Унгарск.
300 $ а 322, [4] с.
300 $ c 20,0 см , 8°
500 $ а Предговор за ползата от изучаване на български език. Името на автора [Андониос Визандиос] е взето от книгата "Преводната проза от гръцки през Възраждането" на А. Алексиева. Книгата е с бележки под линия. Украсена е с изящни печатни заставки и концовки
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 13431
581 $ а Погорелов, 49
581 $ а Стоянов, 6303
581 $ а Теодосиев, 37-3
700 $ а господина г. Малки Волка чорбаджи К. Чаликоглу1
700 $ а Визандиос, Андониос = Vizandios, Andonios = Βυζάνης, Αντωνίου
700 $ а Попович, Райно = Popovič, Raĭno
700 $ d 1773? -1858
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c , 1837-47, В 85665
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=38&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/977
Докладвай грешка

Резултати от търсенето