Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Γραμματική επάνθουσα : Διηρημένη εις τρία μέρη ων το ά. περιεχέι τάς οριστικάς καί θεωρητικάς αρχάς τών οκτώ μερών τού λόγου τό β. τάς πρακτικάς μετά τών Διαλέκτων καί τό γ. τό τής Προσωδίας τε καί Ορθογραφίας μετά προσθήκης εν τω τέλει τών κατ ερωταπόκρισιν περί αυτής γυμνάσεων. Άπηνθισμένη τε καί συνερανισθεισα παρά διαφόρων κριτικών Γραμματικών, ως οιόν τε συντόμως καί κατά νέους τρόπους ευληπτοτάτους χάριν ευχερεστέρας τε καί ευκρινεστέρας χρήσεως της νεολαίας καί τών φιλομαθών νέων, τών μετά ζήλου σπουδαζόντων τήν Ελλάδα τών πολυθρυλλουμένων καί ενδόξων ημων προγόνων φωνήν νυν δέ α
Aвторска отговорност:
τύποις εκδοθείσα παρά Κωνσταντίνου Γ. Φωτιάδου του εκ Σαμοκοβίων, τοις ιδίοις αυτου πόνοις καί αναλώμασι. Εν Σμύρνη. Εκ τής τυπογραφίας Α. Δαμιάνου καί Σ. ΧΗΗΗΗΔΔΔΠΙΙΙ
Издателски данни:
Σμύρνη [Смирна], 1838 (Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Α. Δαμιανοῦ καὶ Σ)
Физически характеристики:
14, 152 с. ; 21,0 см, 4°
Забележка:
На с. β има мото - мисли на Плутарх и Теокрит
Обща забележка:
Език:
Гръцки
Шрифт:
Гръцки
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
С 7657
Теодосиев:
38-А9
Дигитално копие:
      Γραμματική επάνθουσα : Διηρημένη εις τρία μέρη ων το ά. περιεχέι τάς οριστικάς καί θεωρητικάς αρχάς τών οκτώ μερών τού λόγου τό β. τάς πρακτικάς μετά τών Διαλέκτων καί τό γ. τό τής Προσωδίας τε καί Ορθογραφίας μετά προσθήκης εν τω τέλει τών κατ ερωταπόκρισιν περί αυτής γυμνάσεων. Άπηνθισμένη τε καί συνερανισθεισα παρά διαφόρων κριτικών Γραμματικών, ως οιόν τε συντόμως καί κατά νέους τρόπους ευληπτοτάτους χάριν ευχερεστέρας τε καί ευκρινεστέρας χρήσεως της νεολαίας καί τών φιλομαθών νέων, τών μετά ζήλου σπουδαζόντων τήν Ελλάδα τών πολυθρυλλουμένων καί ενδόξων ημων προγόνων φωνήν νυν δέ α / τύποις εκδοθείσα παρά Κωνσταντίνου Γ. Φωτιάδου του εκ Σαμοκοβίων, τοις ιδίοις αυτου πόνοις καί αναλώμασι. Εν Σμύρνη. Εκ τής τυπογραφίας Α. Δαμιάνου καί Σ. ΧΗΗΗΗΔΔΔΠΙΙΙ. - Σμύρνη [Смирна], 1838 (Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Α. Δαμιανοῦ καὶ Σ). - 14, 152 с.; 21 см, 4°

На с. β има мото - мисли на Плутарх и Теокрит      
044 $ а gre
245 $ а Γραμματική επάνθουσα
245 $ b Διηρημένη εις τρία μέρη ων το ά. περιεχέι τάς οριστικάς καί θεωρητικάς αρχάς τών οκτώ μερών τού λόγου τό β. τάς πρακτικάς μετά τών Διαλέκτων καί τό γ. τό τής Προσωδίας τε καί Ορθογραφίας μετά προσθήκης εν τω τέλει τών κατ ερωταπόκρισιν περί αυτής γυμνάσεων. Άπηνθισμένη τε καί συνερανισθεισα παρά διαφόρων κριτικών Γραμματικών, ως οιόν τε συντόμως καί κατά νέους τρόπους ευληπτοτάτους χάριν ευχερεστέρας τε καί ευκρινεστέρας χρήσεως της νεολαίας καί τών φιλομαθών νέων, τών μετά ζήλου σπουδαζόντων τήν Ελλάδα τών πολυθρυλλουμένων καί ενδόξων ημων προγόνων φωνήν νυν δέ α
245 $ c τύποις εκδοθείσα παρά Κωνσταντίνου Γ. Φωτιάδου του εκ Σαμοκοβίων, τοις ιδίοις αυτου πόνοις καί αναλώμασι. Εν Σμύρνη. Εκ τής τυπογραφίας Α. Δαμιάνου καί Σ. ΧΗΗΗΗΔΔΔΠΙΙΙ
260 $ а Σμύρνη [Смирна]
260 $ c 1838
260 $ e Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Α. Δαμιανοῦ καὶ Σ
300 $ а 14, 152 с.
300 $ c 21,0 см , 4°
500 $ а На с. β има мото - мисли на Плутарх и Теокрит
546 $ а Гръцки
546 $ b Гръцки
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, С 7657
581 $ а Теодосиев, 38-А9
700 $ а Фотинов, Константин Георгиев = Fotinov, Konstantin Georgiev
700 $ d 1790?-1858
700 $ а А. Дамянова = A. Damjanova
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/23594
Докладвай грешка

Резултати от търсенето