Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Началное учение с молитви утрения славяноболгарскии и греческия
Aвторска отговорност:
напечата ся во град Солун со изнов тип при хаджи папа Теодосия архимандрита Синаитскаго
Издателски данни:
Солун, 1838 (напечата ся во град Солун, со изнов тип : при хаджи папа Теодосия архимандрита Синаитскаго)
Физически характеристики:
[1], a-гi [13] л. ; 21,5 см
Забележка:
На гърба на титула е отпечатана кирилската азбука. Книгата е с двуколонен набор, лявата колона е на гръцки език с кирилски букви. Второ издание 1841 г.
Обща забележка:
Изписване на годината:
Църковнославянски букви, от Христа
Цена:
3 гроша
Език:
Български, гръцки, църковнославянски
Шрифт:
Църковнославянски, гръцки
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
51
Стоянов:
7478
Теодосиев:
38-1
Дигитално копие:
      Началное учение с молитви утрения славяноболгарскии и греческия / напечата ся во град Солун со изнов тип при хаджи папа Теодосия архимандрита Синаитскаго. - Солун, 1838 (напечата ся во град Солун, со изнов тип : при хаджи папа Теодосия архимандрита Синаитскаго). - [1], a-гi [13] л.; 21,5 см

На гърба на титула е отпечатана кирилската азбука. Книгата е с двуколонен набор, лявата колона е на гръцки език с кирилски букви. Второ издание 1841 г.
3 гроша      
044 $ а bul, gre, chu
245 $ а Началное учение с молитви утрения славяноболгарскии и греческия
245 $ c напечата ся во град Солун со изнов тип при хаджи папа Теодосия архимандрита Синаитскаго
260 $ а [Солун]
260 $ c 1838
260 $ e напечата ся во град Солун, со изнов тип : при хаджи папа Теодосия архимандрита Синаитскаго
300 $ а [1], a-гi [13] л.
300 $ c 21,5 см
500 $ а На гърба на титула е отпечатана кирилската азбука. Книгата е с двуколонен набор, лявата колона е на гръцки език с кирилски букви. Второ издание 1841 г.
500 $ а 3, 2
500 $ а 3 гроша
546 $ а Български, гръцки, църковнославянски
546 $ b Църковнославянски, гръцки
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 51
581 $ а Стоянов, 7478
581 $ а Теодосиев, 38-1
700 $ а Теодосия архимандрита Синаитскаго = Teodosiya arkhimandrita Sinaitskago
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1838-48, В85288
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=42&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/253
Докладвай грешка

Резултати от търсенето