Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Последование сие молебних пении о недужних и иния молитви благопотребния
Aвторска отговорност:
иждивением и настоянием Никола Кара-Стояновича книговезателя
Издателски данни:
в Белграде, 1838 (в типографии Княжеско-сербской)
Физически характеристики:
[3], 73 л. : с ил. ; 18,3 см, 8°
Забележка:
Второ издание през 1846 г. Трето издание през 1866 г.
Обща забележка:
Изписване на годината:
Църковнославянски букви, от сътворението на света и от Христа
Език:
Църковнославянски
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно и червено
Иждивител, предстоятели, настоятели:
Да
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
50
Стоянов:
4465
Теодосиев:
38-2
Дигитално копие:
      Последование сие молебних пении о недужних и иния молитви благопотребния / иждивением и настоянием Никола Кара-Стояновича книговезателя. - в Белграде, 1838 (в типографии Княжеско-сербской). - [3], 73 л.: с ил.; 18,3 см, 8°

Второ издание през 1846 г. Трето издание през 1866 г.      
044 $ а chu
245 $ а Последование сие молебних пении о недужних и иния молитви благопотребния
245 $ c иждивением и настоянием Никола Кара-Стояновича книговезателя
260 $ а [в Белграде]
260 $ c 1838
260 $ e в типографии Княжеско-сербской
300 $ а [3], 73 л.
300 $ b с ил.
300 $ c 18,3 см , 8°
500 $ а Второ издание през 1846 г. Трето издание през 1866 г.
500 $ а 3, 1,2
546 $ а Църковнославянски
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 50
581 $ а Стоянов, 4465
581 $ а Теодосиев, 38-2
700 $ а Карастоянов, Никола = Karastoyanov, Nikola
700 $ d 1778?-1874
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c Ст. 38.49 I
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=39&culture=bg
Докладвай грешка

Резултати от търсенето