Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Превод на царският хатишериф, който са е чел в Константинопол в Гюлхане на 22 ден октоврия 1839
Aвторска отговорност:
напечата се от някои в Букурещ любородни Болгаре и се раздава в дар; превод [Михаил Кефалов]
Издателски данни:
Букурещ, 1839 (типографията на Питара К. Пенковича)
Физически характеристики:
9 с. ; 19,2 см, 8°
Забележка:
Преводачеството от М. Кифалов е засвидетелствувано от самия него в следващата му книга
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
9837
Погорелов:
53
Стоянов:
4607
Теодосиев:
39-2
Дигитално копие:
      Превод на царският хатишериф, който са е чел в Константинопол в Гюлхане на 22 ден октоврия 1839 / напечата се от някои в Букурещ любородни Болгаре и се раздава в дар; превод [Михаил Кефалов]. - Букурещ, 1839 (типографията на Питара К. Пенковича). - 9 с.; 19,2 см, 8°
Преводачът е взет от БВК, т.1.

Преводачеството от М. Кифалов е засвидетелствувано от самия него в следващата му книга      
044 $ а bul
245 $ а Превод на царският хатишериф, който са е чел в Константинопол в Гюлхане на 22 ден октоврия 1839
245 $ c напечата се от някои в Букурещ любородни Болгаре и се раздава в дар; превод [Михаил Кефалов]
260 $ а [Букурещ]
260 $ c 1839
260 $ e типографията на Питара К. Пенковича
300 $ а 9 с.
300 $ c 19,2 см , 8°
500 $ а Преводачът е взет от БВК, т.1.
500 $ а Преводачеството от М. Кифалов е засвидетелствувано от самия него в следващата му книга
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 9837
581 $ а Погорелов, 53
581 $ а Стоянов, 4607
581 $ а Теодосиев, 39-2
700 $ а Турция. Закони = Turkey. Laws
700 $ а Кифалов, Михаил Райчев = Kifalov, Mihail Rajcev = ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΦΑΛΩΒ
700 $ d 1783-1868
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1839-51, В88025
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=44&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/258
Докладвай грешка

Резултати от търсенето