Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Служение еврейско и все злотворение нихно со показание от свещено и божествено писание ветхо и новое. И се положи на край от Талмуда еврейскаго, що е писал Павел Медийски, що имат повеке хули противни пред Бога противни и пред ангели божии
Aвторска отговорност:
се пиша по молдовлашески язик от Неофита монаха, що беше равинин еврейски и после по святое кръщение се чини учител християнски; второ па се изписа на греческий язик; трето па сега от гречески язик се преизноси и се преписа во простий и краткий язик болгарский к разумению простому народу [от Натанаил Зографски и Г.М. Самуркашев]
Издателски данни:
Солун, 1839 (в типографии солунской при хаджи папа Теодосий архимандрита Синаитскаго)
Физически характеристики:
[6], a-чз [97] , [7] л. ; 20,5 см, 8°
Обща забележка:
Изписване на годината:
Църковнославянски букви, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Спомоществователи:
Да
Библиографски източници:
Балан:
8044
Погорелов:
52
Стоянов:
5427
Теодосиев:
39-4
Дигитално копие:
      Служение еврейско и все злотворение нихно со показание от свещено и божествено писание ветхо и новое. И се положи на край от Талмуда еврейскаго, що е писал Павел Медийски, що имат повеке хули противни пред Бога противни и пред ангели божии / се пиша по молдовлашески язик от Неофита монаха, що беше равинин еврейски и после по святое кръщение се чини учител християнски; второ па се изписа на греческий язик; трето па сега от гречески язик се преизноси и се преписа во простий и краткий язик болгарский к разумению простому народу [от Натанаил Зографски и Г.М. Самуркашев]. - Солун, 1839 (в типографии солунской при хаджи папа Теодосий архимандрита Синаитскаго). - [6], a-чз [97] , [7] л.; 20,5 см, 8°      
044 $ а bul
245 $ а Служение еврейско и все злотворение нихно со показание от свещено и божествено писание ветхо и новое. И се положи на край от Талмуда еврейскаго, що е писал Павел Медийски, що имат повеке хули противни пред Бога противни и пред ангели божии
245 $ c се пиша по молдовлашески язик от Неофита монаха, що беше равинин еврейски и после по святое кръщение се чини учител християнски; второ па се изписа на греческий язик; трето па сега от гречески язик се преизноси и се преписа во простий и краткий язик болгарский к разумению простому народу [от Натанаил Зографски и Г.М. Самуркашев]
260 $ а [Солун]
260 $ c 1839
260 $ e в типографии солунской при хаджи папа Теодосий архимандрита Синаитскаго
300 $ а [6], a-чз [97] , [7] л.
300 $ c 20,5 см , 8°
500 $ а 3, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 8044
581 $ а Погорелов, 52
581 $ а Стоянов, 5427
581 $ а Теодосиев, 39-4
700 $ а Натанаил, митрополит Охридски и Пловдивски = Natanail, митрополит Охридски и Пловдивски
700 $ d 1820-1906
700 $ а Самуркашев, Георги М. = Samurkashev, Georgi M.
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=45&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/930
Докладвай грешка

Резултати от търсенето