Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Книга глаголемая утешение грешним
Aвторска отговорност:
приведена на простий язик от Кирила йеромонаха бившаго игумен в монастир Лешечкаго святаго Атанасия
Издателски данни:
Солун, 1840 (в тип. Солунский при хаджи папа Теодосия архимандрита Синаитскаго)
Физически характеристики:
а-мs [47] с. ; 22,0 см
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
5643
Погорелов:
58
Стоянов:
5989
Теодосиев:
40-1
Дигитално копие:
      Книга глаголемая утешение грешним / приведена на простий язик от Кирила йеромонаха бившаго игумен в монастир Лешечкаго святаго Атанасия. - Солун, 1840 (в тип. Солунский при хаджи папа Теодосия архимандрита Синаитскаго). - а-мs [47] с.; 22 см
Името на авт. установено по БВК. Т. 1      
044 $ а bul
245 $ а Книга глаголемая утешение грешним
245 $ c приведена на простий язик от Кирила йеромонаха бившаго игумен в монастир Лешечкаго святаго Атанасия
260 $ а [Солун]
260 $ c 1840
260 $ e в тип. Солунский при хаджи папа Теодосия архимандрита Синаитскаго
300 $ а а-мs [47] с.
300 $ c 22,0 см
500 $ а Името на авт. установено по БВК. Т. 1
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 5643
581 $ а Погорелов, 58
581 $ а Стоянов, 5989
581 $ а Теодосиев, 40-1
700 $ а Агапий Критский = Agapios Krete = Agapios Kritskij
700 $ а Пейчинович, Кирил = Pejcinovic, Kiril
700 $ d 1771-1845
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1840-53, В85202
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=46&culture=bg
852 $ uhttp://www.theeuropeanlibrary.org/exhibition/readingeurope/content/fyrom/RK-II-620.pdf
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/1497
Докладвай грешка

Резултати от търсенето