Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Новий завет Господа нашего Исуса Христа
Aвторска отговорност:
сега ново преведений от славенскаго на болгарский язик от Неофита йеромонаха П.П. Рилца; и с прилежанием прегледан и одобрен от преосвященнейшаго и премудраго митрополита Терновскаго г. г. Илариона
Издателски данни:
в Смирне, 1840 (в типографии А. Дамианова и содружества)
Физически характеристики:
[4], 516 с. ; 21,2 см, 4°
Забележка:
Двуколонен набор
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
8164
Погорелов:
56
Стоянов:
5614
Теодосиев:
40-3
Дигитално копие:
      Новий завет Господа нашего Исуса Христа / сега ново преведений от славенскаго на болгарский язик от Неофита йеромонаха П.П. Рилца; и с прилежанием прегледан и одобрен от преосвященнейшаго и премудраго митрополита Терновскаго г. г. Илариона. - в Смирне, 1840 (в типографии А. Дамианова и содружества). - [4], 516 с.; 21,2 см, 4°

Двуколонен набор      
044 $ а bul
245 $ а Новий завет Господа нашего Исуса Христа
245 $ c сега ново преведений от славенскаго на болгарский язик от Неофита йеромонаха П.П. Рилца; и с прилежанием прегледан и одобрен от преосвященнейшаго и премудраго митрополита Терновскаго г. г. Илариона
260 $ а [в Смирне]
260 $ c 1840
260 $ e в типографии А. Дамианова и содружества
300 $ а [4], 516 с.
300 $ c 21,2 см , 4°
500 $ а Двуколонен набор
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 8164
581 $ а Погорелов, 56
581 $ а Стоянов, 5614
581 $ а Теодосиев, 40-3
700 $ а Неофит Рилски, йеромонах = Neofit Rilski, йеромонах
700 $ d 1793?-1881
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1840-55, В85267
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=50&culture=bg
852 $ uhttp://kin.libgabrovo.com/bg/lister.php?iid=DO-8G0000007
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/1508
Докладвай грешка

Резултати от търсенето