Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Болгарские книжники или Какому славянскому племени собственно принадлежит кирилловская азбука?
Aвторска отговорност:
сочинение Василия Априлова
Издателски данни:
Одесса, 1841 (в Городской типографии)
Физически характеристики:
22 с. ; 19,2 см
Забележка:
На гърба на заглавната страница: Из Одесскаго вестника. На с. 22 дата: 24-го Апреля 1841, Одесса. Рускоезичният вариант на книгата не присъства като самостоятелно издание при Погорелов, Стоянов и Теодосиев
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Граждански
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
Не е регистрирана
Теодосиев:
Не е регистрирана
      Болгарские книжники или Какому славянскому племени собственно принадлежит кирилловская азбука? / сочинение Василия Априлова. - Одесса, 1841 (в Городской типографии). - 22 с.; 19,2 см

На гърба на заглавната страница: Из Одесскаго вестника. На с. 22 дата: 24-го Апреля 1841, Одесса. Рускоезичният вариант на книгата не присъства като самостоятелно издание при Погорелов, Стоянов и Теодосиев      
044 $ а bul
245 $ а Болгарские книжники или Какому славянскому племени собственно принадлежит кирилловская азбука?
245 $ c сочинение Василия Априлова
260 $ а [Одесса]
260 $ c 1841
260 $ e в Городской типографии
300 $ а 22 с.
300 $ c 19,2 см
500 $ а На гърба на заглавната страница: Из Одесскаго вестника. На с. 22 дата: 24-го Апреля 1841, Одесса. Рускоезичният вариант на книгата не присъства като самостоятелно издание при Погорелов, Стоянов и Теодосиев
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Граждански
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 0
581 $ а Теодосиев, 0
700 $ а Априлов, Васил Евстатиев = Aprilov, Vasil Evstatiev
700 $ d 1789-1847
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1841-56а, В87746
Докладвай грешка

Резултати от търсенето