Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Българските книжници, или на кое словенско племе собствено принадлежи кирилловската азбука?
Aвторска отговорност:
сочини Василий Априлов
Издателски данни:
Одесса, 1841 (в Градската типография)
Физически характеристики:
31 с. ; 18,0 см, 8°
Забележка:
Позволение да си печата от цензор К. Зеленецкий, 19 юли 1841. Първоначално писана на руски и печатана в "Одеский вестник" и отделно. На предната корица има медальон с ликовете на бащите на книгопечатането Гутенберг, Фаус [Фус] и Шефер [Шофер]. Името на Априлов е отпечатано с готически шрифт
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цензор:
К. Зеленецкий
Език:
Български
Други езици:
Руски
Шрифт:
Граждански
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
59
Стоянов:
77
Теодосиев:
41-1
Дигитално копие:
      Българските книжници, или на кое словенско племе собствено принадлежи кирилловската азбука? / сочини Василий Априлов. - Одесса, 1841 (в Градската типография). - 31 с.; 18 см, 8°

Позволение да си печата от цензор К. Зеленецкий, 19 юли 1841. Първоначално писана на руски и печатана в "Одеский вестник" и отделно. На предната корица има медальон с ликовете на бащите на книгопечатането Гутенберг, Фаус [Фус] и Шефер [Шофер]. Името на Априлов е отпечатано с готически шрифт      
044 $ а bul
245 $ а Българските книжници, или на кое словенско племе собствено принадлежи кирилловската азбука?
245 $ c сочини Василий Априлов
260 $ а [Одесса]
260 $ c 1841
260 $ e в Градската типография
300 $ а 31 с.
300 $ c 18,0 см , 8°
500 $ а Позволение да си печата от цензор К. Зеленецкий, 19 юли 1841. Първоначално писана на руски и печатана в "Одеский вестник" и отделно. На предната корица има медальон с ликовете на бащите на книгопечатането Гутенберг, Фаус [Фус] и Шефер [Шофер]. Името на Априлов е отпечатано с готически шрифт
500 $ а 1, 2
500 $ а К. Зеленецкий
546 $ а Български
546 $ b Граждански
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 59
581 $ а Стоянов, 77
581 $ а Теодосиев, 41-1
700 $ а Априлов, Васил Евстатиев = Aprilov, Vasil Evstatiev
700 $ d 1789-1847
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1841-56 В87684, В87686, В87701
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=48&culture=bg
852 $ uhttp://kin.libgabrovo.com/bg/lister.php?iid=DO-8G0000008, http://kin.libgabrovo.com/bg/lister.php?iid=DO-8G0000388
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/925
Докладвай грешка

Резултати от търсенето