Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Канон молебний ко святому священомученику Харалампию во время мора поемий
Aвторска отговорност:
сочиненний г. Х. Павловичем, учителем славяно-елинскаго в Систове училища; печатан назиранием г. Х. Захари Петровичя, ескизахарца
Издателски данни:
в Букурещ, 1841 (в типографията на Захария Каркалеки и сина его)
Физически характеристики:
27 с. : с ил. ; 18,0 см, 4°
Забележка:
Канонът е на църковнославянски, а прибавеното житие (с. 20—24) на Харалампий е на български. Фронтиспис на свещено-мъченика Харалампий с огледален текст в илюстрацията: буди попрошению твоему Харалампие и Госп[оди]: Да не бъде мор на онова място, дето ме почитат
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Други езици:
Църковнославянски
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Иждивител, предстоятели, настоятели:
Х. Захари Петровичя, ескизахарца
Библиографски източници:
Балан:
8820
Погорелов:
63
Стоянов:
5844
Теодосиев:
41-3
Дигитално копие:
      Канон молебний ко святому священомученику Харалампию во время мора поемий / сочиненний г. Х. Павловичем, учителем славяно-елинскаго в Систове училища; печатан назиранием г. Х. Захари Петровичя, ескизахарца. - в Букурещ, 1841 (в типографията на Захария Каркалеки и сина его). - 27 с.: с ил.; 18 см, 4°

Канонът е на църковнославянски, а прибавеното житие (с. 20—24) на Харалампий е на български. Фронтиспис на свещено-мъченика Харалампий с огледален текст в илюстрацията: буди попрошению твоему Харалампие и Госп[оди]: Да не бъде мор на онова място, дето ме почитат      
044 $ а bul
245 $ а Канон молебний ко святому священомученику Харалампию во время мора поемий
245 $ c сочиненний г. Х. Павловичем, учителем славяно-елинскаго в Систове училища; печатан назиранием г. Х. Захари Петровичя, ескизахарца
260 $ а [в Букурещ]
260 $ c 1841
260 $ e в типографията на Захария Каркалеки и сина его
300 $ а 27 с.
300 $ b с ил.
300 $ c 18,0 см , 4°
500 $ а Канонът е на църковнославянски, а прибавеното житие (с. 20—24) на Харалампий е на български. Фронтиспис на свещено-мъченика Харалампий с огледален текст в илюстрацията: буди попрошению твоему Харалампие и Госп[оди]: Да не бъде мор на онова място, дето ме почитат
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 8820
581 $ а Погорелов, 63
581 $ а Стоянов, 5844
581 $ а Теодосиев, 41-3
700 $ а Х. Захари Петровичя, ескизахарца1
700 $ а Павлович, Христаки Георгиев = Pavlovic, Hristaki Georgiev
700 $ d 1804-1848
700 $ а Петрович, Захари Х., ескизахарца = Petrovichya, Zakhari Х., eskizakhartsa
852 $ а ГИМС
852 $ c Сп 80а
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=51&culture=bg
Докладвай грешка

Резултати от търсенето