Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Превод на преписът на царския саморучний хатишериф = Казнителна Кодика-джеза канон-наме
Aвторска отговорност:
преведе се от гречески в Габрово от Калиста Лука сопотненца; а прегледа се и изправи от учителя его г. Неофита П. П. Рилца
Издателски данни:
в Букурещ, 1841 (в типографията на Захария Каркалеки и сина)
Физически характеристики:
36 с. ; 18,0 см, 4°
Забележка:
Корично заглавие: Превод на преписът (на копията) на царския саморучний хатишериф. Прегледът на екземплярите в ЦБ на БАН (Сигнатури 1841-61) показва, че различните бройки от тиража са печатани на различна хартия: В88554 - със син отенък; В88553 - бяла; В89147 - смесена
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
9836
Погорелов:
62
Стоянов:
4993
Теодосиев:
41-6
Дигитално копие:
      Превод на преписът на царския саморучний хатишериф = Казнителна Кодика-джеза канон-наме / преведе се от гречески в Габрово от Калиста Лука сопотненца; а прегледа се и изправи от учителя его г. Неофита П. П. Рилца. - в Букурещ, 1841 (в типографията на Захария Каркалеки и сина). - 36 с.; 18 см, 4°

Корично заглавие: Превод на преписът (на копията) на царския саморучний хатишериф. Прегледът на екземплярите в ЦБ на БАН (Сигнатури 1841-61) показва, че различните бройки от тиража са печатани на различна хартия: В88554 - със син отенък; В88553 - бяла; В89147 - смесена      
044 $ а bul
245 $ а Превод на преписът на царския саморучний хатишериф
245 $ b Казнителна Кодика-джеза канон-наме :
245 $ c преведе се от гречески в Габрово от Калиста Лука сопотненца; а прегледа се и изправи от учителя его г. Неофита П. П. Рилца
260 $ а [в Букурещ]
260 $ c 1841
260 $ e в типографията на Захария Каркалеки и сина
300 $ а 36 с.
300 $ c 18,0 см , 4°
500 $ а Корично заглавие: Превод на преписът (на копията) на царския саморучний хатишериф. Прегледът на екземплярите в ЦБ на БАН (Сигнатури 1841-61) показва, че различните бройки от тиража са печатани на различна хартия: В88554 - със син отенък; В88553 - бяла; В89147 - смесена
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 9836
581 $ а Погорелов, 62
581 $ а Стоянов, 4993
581 $ а Теодосиев, 41-6
700 $ а Неофит Рилски, йеромонах = Neofit Rilski, йеромонах
700 $ d 1793?-1881
700 $ а Луков, Калист = Lukov, Kalist
700 $ d 1815-1862
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1841-61, В 88553; В88554; В: 89147
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=52&culture=bg
852 $ uhttp://kin.libgabrovo.com/bg/lister.php?iid=DO-8G0000009
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/908
Докладвай грешка

Резултати от търсенето