Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Дополнение к книге Денница новоболгарскаго образования : письмо автора господину исправляющему должность профессора в Одесском лицее Михаилу Александровичу Соловьеву
Aвторска отговорност:
соч. В. Е. Априлова
Издателски данни:
Санктпетербург, 1842 (в типогр. Штаба военно-учебныхъ заведений)
Физически характеристики:
42 с. ; 21,5 см, 8°
Забележка:
Позволение да се печата от цензор А. Никитенко с дата 28 автуст 1842 г. на гърба на заглавната страница
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цензор:
А. Никитиненко
Език:
Руски
Шрифт:
Граждански, гръцки, латински
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
79
Теодосиев:
Не е регистрирана
Дигитално копие:
      Дополнение к книге Денница новоболгарскаго образования : письмо автора господину исправляющему должность профессора в Одесском лицее Михаилу Александровичу Соловьеву / соч. В. Е. Априлова. - Санктпетербург, 1842 (в типогр. Штаба военно-учебныхъ заведений). - 42 с.; 21,5 см, 8°

Позволение да се печата от цензор А. Никитенко с дата 28 автуст 1842 г. на гърба на заглавната страница      
044 $ а rus
245 $ а Дополнение к книге Денница новоболгарскаго образования
245 $ b письмо автора господину исправляющему должность профессора в Одесском лицее Михаилу Александровичу Соловьеву
245 $ c соч. В. Е. Априлова
260 $ а [Санктпетербург]
260 $ c 1842
260 $ e в типогр. Штаба военно-учебныхъ заведений
300 $ а 42 с.
300 $ c 21,5 см , 8°
500 $ а Позволение да се печата от цензор А. Никитенко с дата 28 автуст 1842 г. на гърба на заглавната страница
500 $ а 1, 2
500 $ а А. Никитиненко
546 $ а Руски
546 $ b Граждански, гръцки, латински
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 79
581 $ а Теодосиев, 0
700 $ а Априлов, Васил Евстатиев = Aprilov, Vasil Evstatiev
700 $ d 1789-1847
700 $ а Соловьев, Михаил Александрович = Solovaev, Mihail Aleksanrovič
852 $ uhttp://kin.libgabrovo.com/bg/lister.php?iid=DO-8G0000306
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/749
Докладвай грешка

Резултати от търсенето