Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Заради возрождение новой болгарской словесности или науки = Καί Ίςορία περί των Ήμι-Σλαβώνων, ήγυν Ρυμυνων (Μολδο-Вλάχων) : с притуряние няколко песней и истории заради полуславяне или румуне (молдо-власи) и некоих достопамятств и мудрих изречении
Aвторска отговорност:
сочинение или книжица рускаго историописателя Венелина, Москва, 1838; превел губернский секретар М[ихаил] Кифалов, тетевенец
Издателски данни:
Букурещ, 1842 (У Йосифа Копайнига сос букви Питаря К. Пенковича)
Физически характеристики:
8, VI, 2, 190 с. ; 20,0 см, 4°
Забележка:
Втората част на книгата Историа Архимандрита Раича. Петербург. 1795. Заради различни славянски народи и полу-славяни или Румуне (молдо власи), в книз 1. Глава 19. страница 139 е с паралелен текст на гръцки (четни страници - български, нечетни страници - гръцки). Печатницата на Йосиф Копайниг не разполага с главна кирилска буква "Н" и я заменя с латинско "N"
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цена:
5 гроша и 20 пари (в Болгария); 6 гроша и 10 пари (в други страни)
Език:
Български
Други езици:
Гръцки
Шрифт:
Църковнославянски, гръцки, латински
Цветност на печата:
черно
Иждивител, предстоятели, настоятели:
Евстатию Семеоновичу Котову
Спомоществователи:
Да
Библиографски източници:
Балан:
1658
Погорелов:
71
Стоянов:
4608
Теодосиев:
42-2
Дигитално копие:
      Заради возрождение новой болгарской словесности или науки = Καί Ίςορία περί των Ήμι-Σλαβώνων, ήγυν Ρυμυνων (Μολδο-Вλάχων) : с притуряние няколко песней и истории заради полуславяне или румуне (молдо-власи) и некоих достопамятств и мудрих изречении / сочинение или книжица рускаго историописателя Венелина, Москва, 1838; превел губернский секретар М[ихаил] Кифалов, тетевенец. - Букурещ, 1842 (У Йосифа Копайнига сос букви Питаря К. Пенковича). - 8, VI, 2, 190 с.; 20 см, 4°

Втората част на книгата Историа Архимандрита Раича. Петербург. 1795. Заради различни славянски народи и полу-славяни или Румуне (молдо власи), в книз 1. Глава 19. страница 139 е с паралелен текст на гръцки (четни страници - български, нечетни страници - гръцки). Печатницата на Йосиф Копайниг не разполага с главна кирилска буква "Н" и я заменя с латинско "N"
5 гроша и 20 пари (в Болгария); 6 гроша и 10 пари (в други страни)      
044 $ а bul
245 $ а Заради возрождение новой болгарской словесности или науки
245 $ b Καί Ίςορία περί των Ήμι-Σλαβώνων, ήγυν Ρυμυνων (Μολδο-Вλάχων) : с притуряние няколко песней и истории заради полуславяне или румуне (молдо-власи) и некоих достопамятств и мудрих изречении
245 $ c сочинение или книжица рускаго историописателя Венелина, Москва, 1838; превел губернский секретар М[ихаил] Кифалов, тетевенец
260 $ а [Букурещ]
260 $ c 1842
260 $ e У Йосифа Копайнига сос букви Питаря К. Пенковича
300 $ а 8, VI, 2, 190 с.
300 $ c 20,0 см , 4°
500 $ а Втората част на книгата Историа Архимандрита Раича. Петербург. 1795. Заради различни славянски народи и полу-славяни или Румуне (молдо власи), в книз 1. Глава 19. страница 139 е с паралелен текст на гръцки (четни страници - български, нечетни страници - гръцки). Печатницата на Йосиф Копайниг не разполага с главна кирилска буква "Н" и я заменя с латинско "N"
500 $ а 1, 2
500 $ а 5 гроша и 20 пари (в Болгария); 6 гроша и 10 пари (в други страни)
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски, гръцки, латински
581 $ а Балан, 1658
581 $ а Погорелов, 71
581 $ а Стоянов, 4608
581 $ а Теодосиев, 42-2
700 $ а Евстатию Семеоновичу Котову1
700 $ а Венелин, Юрий Иванович = Venelin, Jurij Ivanovič
700 $ d 1802-1839
700 $ а Кифалов, Михаил Райчев = Kifalov, Mihail Rajčev = ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΦΑΛΩΒ
700 $ d 1783-1868
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1842-63, В90457, В93603, В93605, В93606, В93608
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=54&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/1495
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/254
Докладвай грешка

Резултати от търсенето