Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Календар за лето 1843
Aвторска отговорност:
списан от Конст. Огняновича
Издателски данни:
в Цариграде, 1842 (в слав. болгарска типография на Трудолюбивата пчела)
Физически характеристики:
87 с. ; 12,7 см, 8°
Забележка:
Годината на издаване е взета от предговора на книгата. Със зодиакални изображения в началото на месеците
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цена:
100 пари
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
5721
Теодосиев:
42-3
Дигитално копие:
      Календар за лето 1843 / списан от Конст. Огняновича. - в Цариграде, 1842 (в слав. болгарска типография на Трудолюбивата пчела). - 87 с.; 12,7 см, 8°

Годината на издаване е взета от предговора на книгата. Със зодиакални изображения в началото на месеците
100 пари      
044 $ а bul
245 $ а Календар за лето 1843
245 $ c списан от Конст. Огняновича
260 $ а [в Цариграде]
260 $ c 1842
260 $ e в слав. болгарска типография на Трудолюбивата пчела
300 $ а 87 с.
300 $ c 12,7 см , 8°
500 $ а Годината на издаване е взета от предговора на книгата. Със зодиакални изображения в началото на месеците
500 $ а 1, 2
500 $ а 100 пари
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 5721
581 $ а Теодосиев, 42-3
700 $ а Огнянович, Константин = Ognjanovič, Konstantin
700 $ d 1798-1858
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=55&culture=bg
852 $ uhttp://kin.libgabrovo.com/bg/lister.php?iid=DO-8G0000377
Докладвай грешка

Резултати от търсенето