Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
търсене Изпрати титул
Заглавие:
Повест ради страшнаго и втораго пришествия Христова, собранная от различних святих писаниях, и преведенна на простейший язик болгарский, ползования ради простейших человеков и некнижних
Aвторска отговорност:
списанная от хаджи Йоакима даскала; преведе ся на тип потщаним господара кир хаджи Пеца от Щип и кир хаджи Станко от Кратово и кир хаджи Димитрий Филипович от Егридере Паланка за душевное их спасение; настоятел бист Димитрий Йоанович Зазура от Сечища
Издателски данни:
в Будине граде, 1814 (писмени Кралев. всеучилища унгарскаго)
Физически характеристики:
46, [1] с. ; 18,4 см, 8°
Забележка:
Съдържа: Слово заради страшен суд Божий и второе пишествие Христово: с. 3-24 ; Слово второе святаго пророка Даниила: с. 25-46
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Иждивител, предстоятели, настоятели:
кир хаджи Пеца от Щип, кир хаджи Станко от Кратово, кир хаджи Димитрий Филипович от Егридере Паланка
Библиографски източници:
Балан:
4952
Погорелов:
5
Стоянов:
4918
Теодосиев:
14-2
Дигитално копие:
      Повест ради страшнаго и втораго пришествия Христова, собранная от различних святих писаниях, и преведенна на простейший язик болгарский, ползования ради простейших человеков и некнижних / списанная от хаджи Йоакима даскала; преведе ся на тип потщаним господара кир хаджи Пеца от Щип и кир хаджи Станко от Кратово и кир хаджи Димитрий Филипович от Егридере Паланка за душевное их спасение; настоятел бист Димитрий Йоанович Зазура от Сечища. - в Будине граде, 1814 (писмени Кралев. всеучилища унгарскаго). - 46, [1] с.; 18,4 см, 8°
Името на автора е установено от д-р Маньо Стоянов

Съдържа: Слово заради страшен суд Божий и второе пишествие Христово: с. 3-24 ; Слово второе святаго пророка Даниила: с. 25-46      
044 $ а bul
245 $ а Повест ради страшнаго и втораго пришествия Христова, собранная от различних святих писаниях, и преведенна на простейший язик болгарский, ползования ради простейших человеков и некнижних
245 $ c списанная от хаджи Йоакима даскала; преведе ся на тип потщаним господара кир хаджи Пеца от Щип и кир хаджи Станко от Кратово и кир хаджи Димитрий Филипович от Егридере Паланка за душевное их спасение; настоятел бист Димитрий Йоанович Зазура от Сечища
260 $ а [в Будине граде]
260 $ c 1814
260 $ e писмени Кралев. всеучилища унгарскаго
300 $ а 46, [1] с.
300 $ c 18,4 см , 8°
500 $ а Името на автора е установено от д-р Маньо Стоянов
500 $ а Съдържа: Слово заради страшен суд Божий и второе пишествие Христово: с. 3-24 ; Слово второе святаго пророка Даниила: с. 25-46
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 4952
581 $ а Погорелов, 5
581 $ а Стоянов, 4918
581 $ а Теодосиев, 14-2
700 $ а кир хаджи Пеца от Щип, кир хаджи Станко от Кратово, кир хаджи Димитрий Филипович от Егридере Паланка1
700 $ а Агапий Критский = Agapios Krete = Agapios Kritskij
700 $ а Кърчовски, Йоаким = Kǎrčovski, Joakim
700 $ d 1750?-1820?
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=2&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/933
Докладвай грешка