Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Няколко думи за преводът на математическата география на г. Ивана А. Богоева
Aвторска отговорност:
написани от Найдена Герова
Издателски данни:
Одесса, 1842 (в Брауновата типография)
Физически характеристики:
25 с. ; 18,6 см, 4°
Забележка:
С одобрение на гърба на заглавната страница на цензор К. Зеленецкий от 22 май 1842 г.
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цензор:
К. Зеленецкий
Език:
Български
Други езици:
Руски
Шрифт:
Граждански
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
2277
Погорелов:
67
Стоянов:
1238
Теодосиев:
42-8
Дигитално копие:
      Няколко думи за преводът на математическата география на г. Ивана А. Богоева / написани от Найдена Герова. - Одесса, 1842 (в Брауновата типография). - 25 с.; 18,6 см, 4°

С одобрение на гърба на заглавната страница на цензор К. Зеленецкий от 22 май 1842 г.      
044 $ а bul
245 $ а Няколко думи за преводът на математическата география на г. Ивана А. Богоева
245 $ c написани от Найдена Герова
260 $ а [Одесса]
260 $ c 1842
260 $ e в Брауновата типография
300 $ а 25 с.
300 $ c 18,6 см , 4°
500 $ а С одобрение на гърба на заглавната страница на цензор К. Зеленецкий от 22 май 1842 г.
500 $ а 1, 2
500 $ а К. Зеленецкий
546 $ а Български
546 $ b Граждански
581 $ а Балан, 2277
581 $ а Погорелов, 67
581 $ а Стоянов, 1238
581 $ а Теодосиев, 42-8
700 $ а Геров, Найден = Gerov, Najden
700 $ d 1823-1900
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1842-69, В89437, В89439; Ст
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=58&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/573
Докладвай грешка

Резултати от търсенето