Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Книга нарицаемая митарства Митарства
Aвторска отговорност:
преведена на болгарски [от Йоаким Кърчовски] от житието на Святаго Василия Новаго, за двадесетте митарства, които е преминала Света Теодора, сказание за Страшен суд, слово Святаго пророка Даниила и други душеполезни притурки; напечата ся сос иждивението г. хаджи Найден Йоановича, учителя и книгопродавца жителя татарпазарчичкаго, заради душевно спасение на православнити християни
Поредност на изданието:
Издателски данни:
Букурещ, 1843 (в типографията на братя Каркалеки)
Физически характеристики:
104 с. : с ил. ; 19,0 см, 4°
Забележка:
Пълно заглавие: Книга нарицаемая митарства. Преводачът е взет от БВК, т. 1. Кола 8 е напечатана на хартия със син оттенък. Съдържа и: Слово на воздвижение честнаго и животворящаго Креста Господня, с. 64-73; Кратко списание на светитедвадесет манастири, с. 74-90; Описание Рилскаго монастира, с. 91-93
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цена:
1 рубие
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно и червено
Библиографски източници:
Балан:
5649
Погорелов:
79
Стоянов:
4919
Теодосиев:
43-5
Дигитално копие:
      Книга нарицаемая митарства Митарства / преведена на болгарски [от Йоаким Кърчовски] от житието на Святаго Василия Новаго, за двадесетте митарства, които е преминала Света Теодора, сказание за Страшен суд, слово Святаго пророка Даниила и други душеполезни притурки; напечата ся сос иждивението г. хаджи Найден Йоановича, учителя и книгопродавца жителя татарпазарчичкаго, заради душевно спасение на православнити християни. - издание второе. - Букурещ, 1843 (в типографията на братя Каркалеки). - 104 с.: с ил.; 19 см, 4°

Пълно заглавие: Книга нарицаемая митарства. Преводачът е взет от БВК, т. 1. Кола 8 е напечатана на хартия със син оттенък. Съдържа и: Слово на воздвижение честнаго и животворящаго Креста Господня, с. 64-73; Кратко списание на светитедвадесет манастири, с. 74-90; Описание Рилскаго монастира, с. 91-93
1 рубие      
044 $ а bul
245 $ а Книга нарицаемая митарства Митарства
245 $ c преведена на болгарски [от Йоаким Кърчовски] от житието на Святаго Василия Новаго, за двадесетте митарства, които е преминала Света Теодора, сказание за Страшен суд, слово Святаго пророка Даниила и други душеполезни притурки; напечата ся сос иждивението г. хаджи Найден Йоановича, учителя и книгопродавца жителя татарпазарчичкаго, заради душевно спасение на православнити християни
250 $ a издание второе
260 $ а [Букурещ]
260 $ c 1843
260 $ e в типографията на братя Каркалеки
300 $ а 104 с.
300 $ b с ил.
300 $ c 19,0 см , 4°
500 $ а Пълно заглавие: Книга нарицаемая митарства. Преводачът е взет от БВК, т. 1. Кола 8 е напечатана на хартия със син оттенък. Съдържа и: Слово на воздвижение честнаго и животворящаго Креста Господня, с. 64-73; Кратко списание на светитедвадесет манастири, с. 74-90; Описание Рилскаго монастира, с. 91-93
500 $ а 1, 2
500 $ а 1 рубие
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 5649
581 $ а Погорелов, 79
581 $ а Стоянов, 4919
581 $ а Теодосиев, 43-5
700 $ а Кърчовски, Йоаким = Karčovski, Joakim
700 $ d 1750?-1820?
700 $ а Йоанович, хаджи Найден = Joanovič, hadži Najden
700 $ d 1805?-1859
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1842-85а, В113745
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=67&culture=bg
Докладвай грешка

Резултати от търсенето