Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Всеобща география за децата : Част третя: Математическа география
Aвторска отговорност:
[от В. Бардовски]; преведи от русский язык Иван А. Богоев
Поредност на изданието:
Издателски данни:
Белград, 1843 (в Княжеско-сърбската типография)
Физически характеристики:
350-437, 2 таб с. : с ил. ; 20,0 см, 8°
Забележка:
Първо издание на Ч. 3 от 1842 г. Почтенните имена на спомоществователите, с. 423-433. Между с. 363-364, свръхформатна карта на планетите в Слънчевата система, неномериран лист. След с. 437, свръхформатна схема на Слънчевата система, Земята и Луната, неномериран лист
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Граждански
Цветност на печата:
черно
Спомоществователи:
Да
Библиографски източници:
Балан:
1901
Погорелов:
77
Стоянов:
551
Теодосиев:
43-2
Дигитално копие:
      Всеобща география за децата : Част третя: Математическа география / [от В. Бардовски]; преведи от русский язык Иван А. Богоев. - второ издание. - Белград, 1843 (в Княжеско-сърбската типография). - 350-437, 2 таб с.: с ил.; 20 см, 8°
Името на авт. установено по източник: БВК

Първо издание на Ч. 3 от 1842 г. Почтенните имена на спомоществователите, с. 423-433. Между с. 363-364, свръхформатна карта на планетите в Слънчевата система, неномериран лист. След с. 437, свръхформатна схема на Слънчевата система, Земята и Луната, неномериран лист      
044 $ а bul
245 $ а Всеобща география за децата
245 $ n Част третя: Математическа география
245 $ c [от В. Бардовски]; преведи от русский язык Иван А. Богоев
250 $ a второ издание
260 $ а [Белград]
260 $ c 1843
260 $ e в Княжеско-сърбската типография
300 $ а 350-437, 2 таб с.
300 $ b с ил.
300 $ c 20,0 см , 8°
500 $ а Името на авт. установено по източник: БВК
500 $ а Първо издание на Ч. 3 от 1842 г. Почтенните имена на спомоществователите, с. 423-433. Между с. 363-364, свръхформатна карта на планетите в Слънчевата система, неномериран лист. След с. 437, свръхформатна схема на Слънчевата система, Земята и Луната, неномериран лист
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Граждански
581 $ а Балан, 1901
581 $ а Погорелов, 77
581 $ а Стоянов, 551
581 $ а Теодосиев, 43-2
700 $ а Бардовски, Василий Степанович = Bardovski, Vasilij Stepanovič
700 $ d 1804-1874
700 $ а Богоров, Иван Андреев = Bogorov, Ivan Andreev
700 $ d 1818-1892
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1843-72, В91300, В91302
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=61&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/256
Докладвай грешка

Резултати от търсенето